Hae Suomen Lakimiesliiton valiokuntiin!

Lakimiesliitossa toimii useita hallituksen alaisia valiokuntia, joissa opiskelijoilla on edustus. Valiokuntien opiskelijajäseneksi voi hakea kuka tahansa Suomen Lakimiesliiton opiskelijajäsen. Valiokunnissa on mahdollisuus päästä tutustumaan lakimieskunnan edunvalvontatyöhön sekä saada uutta näkökulmaa eri sektorien ajankohtaisiin kysymyksiin.

Haussa olevat valiokuntien opiskelijaedustajat:

Julkisen sektorin valiokunta 1 opiskelijajäsen, 1 varaopiskelijajäsen
Jäsenpalveluvaliokunta 1 opiskelijajäsen
Tulevaisuusvaliokunta 3 opiskelijajäsentä
Oikeuspoliittinen valiokunta 1 opiskelijajäsen
Yksityissektorin valiokunta 1 opiskelijajäsen

Opiskelijaedustajat valitaan vuoden kestävälle kaudelle. Kausi alkaa 1.7.2017 ja päättyy 30.6.2018.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen opiskelijat@lakimiesliitto.fi 17.4.2017 mennessä. Lähetä viesti otsikolla ”Valiokuntahaku 2017”.

Lisätietoja nettisivuillamme http://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/hae-opiskelijajaseneksi-lakimiesliiton-valiokuntiin/ sekä opiskelija-asiamiehiltä Karin Cederlöfiltä ja Ira Hietaselta (opiskelijat@lakimiesliitto.fi).

 

Lyhyesti valiokuntien toiminnasta:

Tulevaisuusvaliokunta 
Valiokunnan tehtävänä on tuottaa tietoa ja aloitteita liiton toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi. Valiokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa lakimiesidentiteetin vahvistaminen, Lakimiesliiton imagon kehittäminen, tutkimustoiminnan seuranta ja kehittäminen sekä koulutuspoliittinen edunvalvonta. Valiokunta seuraa ja vaikuttaa oikeustieteelliseen peruskoulutukseen, oikeustieteellisen koulutuksen sisältöön ja määrään sekä alan täydennyskoulutukseen.

Yksityissektorin valiokunta
Valiokunta vaikuttaa Lakimiesliiton yksityisen sektorin jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin. Valiokunnan tehtävänä on mm. vaikuttaa neuvottelu- ja sopimustoimintaan, tehdä tarvittaessa aloitteita ja antaa lausuntoja sekä linjata, seurata ja tarvittaessa päättää yksityissektorin lakimiesten edunvalvonnasta.

Julkisen sektorin valiokunta 
Valiokunta vaikuttaa julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoimintaan ja julkisella sektorilla toimivien jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin. 

Oikeuspoliittinen valiokunta
Valiokunta toimii Suomen Lakimiesliiton hallitusta avustavana toimielimenä vastaten lainsäädäntöhankkeita koskevien lausuntojen valmistelusta ja muiden oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta. 

Jäsenpalveluvaliokunta
Valiokunta kehittää ja koordinoi liiton jäsenpalvelutoimintaa eli muun muassa aluetoimintaa, jäsenistölle kohdistuvaa koulutusta, jäsenhankintaa, jäsenetuja ja jäsenpalveluasioita sekä jäsentapahtumia.

Haku Lakimiesliiton valiokuntiin 2017