Häirintäyhdyshenkilöt

Judica ry ei suvaitse ollenkaan häirintää toiminnassaan. Tapahtuneen osapuolet ja häirintäyhdyshenkilöt selvittävät sellaiset tilanteet, jotka voidaan tulkita häirinnäksi. Vuonna 2024 Judica ry:n häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Eveliina Pulkkinen ja Aaro Hietala.

Häirintäyhdyshenkilö tarjoaa tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat kohdanneet häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä Judica ry:n toiminnassa kuten tapahtumissa. Epäasiallista kohtelua kohdannut voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen hairinta@judica.fi tai puhelimitse alla oleviin puhelinnumeroihin. Voit myös täyttää halutessasi anonyymin häirintälomakkeen alla olevasta linkistä. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Häirintä on sellaista kielteistä käyttäytymistä, joka aihe­uttaa haittaa tai vaaraa. Toisin sanoen kielteisen käyttäytymisen tulee olla järjestel­mällistä ja jatkuvaa. Häirintää on esimerkiksi toistuva uhkailu, pelottelu, yhteisöstä eristäminen, kiusaaminen, sortaminen, syrjintä tai epäoikeudenmukainen kohtelu, jota vastaan kiusattu kokee olevansa puolustuskyvytön. Käyttäytyminen on häirintää myös silloin, kun tekijän on tavanomaista harkintaa käyttäen pitänyt tietää, että hänen käyttäytymisensä tai menettelynsä loukkaa toisen henkilön arvoa ja luo uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin.

Mitä teet, jos sinusta tuntuu, että sinua häiritään:

  • Mieti, onko kokemasi tapaus ikävä ristiriitatilanne vai häirintää.
  • Onko näin tapahtunut usein vai sanoiko toinen kiukuissaan jotain ikävää?
  • Mikäli mahdollista, sano ystävällisesti, mutta napakasti kyseiselle henkilölle tai henkilöille kokemastasi epäasiallisesta käytöksestä ja pyydä lopettamaan se.
  • Jos tilanne toistuu edelleen, ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön tai täytä häirintälomake tästä.

Seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella ovat tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää. Seksuaalisessa häirinnässä loukataan teon kohteeksi joutuneen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä käytöstä, joka ei ole toivottua seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneen näkökulmasta. Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, seksuaalisesti latautuneet puheet, vitsit tai ehdotukset sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat intiimit huomautukset tai kysymykset, kun nämä teot tarkoituksella tai tosiasiallisesti loukkaavat henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Häiritsijä pyrkii usein häivyttämään teon vakavuutta toteamalla, että teko oli läppää, huumoria tai tarkoitettu vitsiksi.

Mitä teet, jos joudut tai olet joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi:

  • Kerro asiasta häirintäyhdyshenkilölle joko ottamalla suoraan yhteyttä tai täyttämällä tämä lomake.
  • Tarvittaessa hae keskusteluapua ammattilaiselta.
  • Mikäli epäilet, että teko täyttää rikoksen tunnusmerkistön, ole yhteydessä poliisiin.

Ota yhteyttä: 

Tarvittaessa voit ottaa kaikissa tilanteissa yhteyttä Judica ry:n puheenjohtajaan (puheenjohtaja@judica.fi).

Eveliina Pulkkinen
puh. 044 2990223

Aaro Hietala
puh. 044 2087991