JOENSUUN OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS JUDICA RY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 15.9.2018

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry
2687273-9
PL 111
Oikeustieteet/ Itä-Suomen yliopisto
80101 JOENSUU

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Roosa Eskola
puheenjohtaja
puheenjohtaja@judica.fi

Rekisterin nimi
: Judica ry:n asiakasrekisteri.

1. Keräämämme tiedot
Voimme kerätä henkilötietojasi, mikäli vierailet toimistollamme, käytät palvelujamme tai
muutoin olet yhteydessä meihin. Voimme yhdistää suoraan meille antamiasi tietoja
keräämiimme tietoihin sekä muista lähteistä keräämiimme tietoihin.
Keräämiämme henkilötietoja ovat nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero,
syntymäaika, henkilötunnus, jäsenyyteen, asiakuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät
tiedot, kuten tilaus- ja ostotapahtumatiedot eri kanavissa tai tilatut palvelut, laskutukseen
tarvittavat tiedot sekä asiakkaan/jäsenen itsensä antamat profilointitiedot.
Emme kerää tietojasi automaattisesti. Keräämme tietoja suoraan sinulta tai voimme kerätä
tietojasi myös julkisista viranomaisrekistereistä (esimerkiksi patentti ja rekisterihallituksen
yritystietojärjestelmä (YTJ)) ja muuten julkisesti saatavilla olevista tiedoista.

2. Miten ja millä perusteella käytämme keräämiämme tietoja
Käytämme henkilötietojasi Judica ry:n toimintaan, kuten edunvalvontaan, yhteydenpitoon
jäsenille, tapahtumien järjestämiseen, palveluiden suorittamisen sekä näistä johtuvien
maksujen käsittelemisen. Voimme käyttää henkilötietojasi muillakin tavoin, joista
kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai silloin, kun pyydämme suostumustasi tietojen
käsittelyyn.
Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin kussakin tilanteessa on
tarpeellista. Henkilötietosi vastaanottajina toimivat käsittelytoimen suorituksen kannalta
vain välttämättömät henkilöt, kuten välttämättömät hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt.
Henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka
perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen (asiakassuhteen hoitaminen).

3. Henkilötietojen luovuttaminen
Emme luovuta henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin Suomen Lakimiesliiton kanssa
yhteistä jäsenrekisteriä varten, tapahtumien järjestämiseksi ulkopuolisen tahon toimesta,
lain velvoitteiden täyttämiseksi tai toimivaltaisen viranomaisen niitä pyytäessä.
Emme siirrä tai luovuta tietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

4. Alaikäisten tietosuoja
Emme lähtökohtaisesti käsittele alaikäisten henkilötietoja. Alaikäisten henkilötietojen
käsittely toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaisesti erityistä
varovaisuutta noudattaen.

5. Oikeutesi
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen, joka on ilmoitettu tämän
selosteen yläosassa. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona.
Sinä hallitset kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille. Jos missään vaiheessa haluat
korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus
pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, rajoittaa henkilötietojen
käsittelyä sekä pyytää niiden siirtämistä.
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi
tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen välttämätön edellytys.
Varaamme oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoamisen tai estää pääsyn palveluihin,
mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.
Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, ettei
henkilötietojen käsittely täytä lain asettamia vaatimuksia.

6. Tietoturva
Huolehdimme asianmukaisista teknisistä, hallinnollisista sekä organisatorisista
toimenpiteistä pitääksemme henkilötietosi turvassa. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme
suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internet-sivu, tietokonejärjestelmä tai
tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä tai muu näihin rinnastettava on
täysin turvallinen. 

7. Jäsenrekisterin ja muiden henkilötietojen tarkistaminen
Tarkistamme vuosittain jäsenrekisterin sekä muiden henkilötietojen ajantasaisuuden.

8. Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä
selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole
lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

9. Selosteen muuttaminen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty
15.9.2018.