Judican kerhotoiminta

Judican kerhotoiminnan tavoitteena on saattaa saman kiinnostuksen kohteen jakavia Judisteja harrastustensa tai ajanvietteidensä pariin. Oli sydämesi asiana sitten pitsin nyplääminen, Beer Pongin pelaaminen tai ManU:n pelaajille karjuminen, voi toiminnalle perustaa oman kerhon.

Kerhotoiminta on tarkoitettu sekä sen järjestäjille että siihen osallistuville henkilöille matalan kynnyksen harrastustoiminnaksi, josta jokainen toimintaan osallistuva toivottavasti löytää uusia, samasta aiheesta kiinnostuneita Judistikavereita ja pääsee purkamaan omaa intohimoaan kerhon aiheeseen. Kerhoihin liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä kerhon yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilöiden yhteystiedot löydät kunkin kerhon kuvauksen yhteydestä.

Jotta kerhosi voi toimia Judica ry:n nimen alla sekä hyödyntää Judican kerhon titteliä, tulee kerholla olla Judican hallituksen kokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma voi olla varsin vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

  • Kerhon varsinainen idea sekä tarkoitus
  • Kerhon tosiasiallinen toiminta, sekä missä ja kuinka usein kerhon toimintaa järjestetään
  • Kerhon toiminnan tiedottamiseen käytettävät kanavat (sekä Judican omat että mahdolliset muut, kuten sähköpostilistat)
  • Kerhon yhteyshenkilö, sekä mahdolliset kerhon vastuuhenkilöt / puheenjohtaja / hallitus
  • Kerhon taloudenhoito: sisältyykö kerhoon taloudellista toimintaa, esim. jäsen- tai osallistumismaksuja? Mihin kerho tarvitsee taloudellista toimintaansa? Kuka on vastuussa kerhon talouden kirjanpidosta?

Judican kerhojen toimintasuunnitelma, yleinen tilanne sekä mahdollinen kirjanpito tarkistetaan vuosittain Judican hallituksen toimesta. Tämä mahdollistaa kerhojen tietojen pitämisen ajan tasalla. Kerho voi menettää Judican kerhon tittelin, mikäli kerho on ollut pitkän aikaa toimintansa osalta passiivinen.

Kerhotoiminnan voi halutessaan myös käynnistää ilman varsinaisen Judican kerhon titteliä, jolloin kartoitat vain osallistujia toimintaasi ja pistät ranttaliksi! Mikäli kuitenkin haluat hyödyntää esimerkiksi Judican tiedotuskanavia sekä saada itsenne näkyviin Judican nettisivuille, tulee kerhotoimintaa varten laatia kerholle toimintasuunnitelma.

Huomioittehan, että kerhotoiminta on jäsenlähtöistä! Kyseessä ei ole siis hallituksen tai toimikuntien, vaan yksittäisten Judistien pyörittämä toiminta, jossa hallituksen vaikutus rajoittuu vain toimintasuunnitelman hyväksymiseen sekä vuosittaiseen kerhotoiminnan sekä kerhon kirjanpidon tarkastukseen, ja niistä seuraaviin mahdollisiin toimenpiteisiin.

Lähetättehän kerhon toimintasuunnitelman Judican sihteerille osoitteeseen sihteeri@judica.fi.

Mikäli kerhotoiminnasta herää kysymyksiä, joko edellä mainittuun sähköpostiin tai viestillä taikka puhelimitse numeroon 040 4182199 (Miro Minkkinen).

Esimerkki kerhon toimintasuunnitelmasta

Judican leivänsyöntikerho

Laadittu xx.xx.xxxx

1. Kerhon tarkoitus

Judican leivänsyöntikerhon tarkoituksena on kerätä kaikki leivän kuin leivän syömisestä nauttivat Judistit yhteen säännöllisin väliajoin syömään leipää sekä keskustelemaan omasta intohimostaan.

2. Kerhon yhteyshenkilö(t) / Puheenjohtaja / Hallitus

Kerhon yhteyshenkilönä toimii Leevi Leivänsyöjä. Kerhon puheenjohtaja valitaan kerhon ensimmäisen kokouksen yhteydessä.

3. Kuvaus kerhon toiminnasta

Leivänsyöntikerho kokoontuu kerran kahdessa viikossa yhteen noin kahdeksi tunniksi toteuttamaan edellä mainittua kerhon tarkoitusta. Kokoontumiset järjestetään vuorollaan kunkin kerhon jäsenen asunnossa.

4. Kerhotoiminnan järjestäytyminen

Leivänsyöntikerhon toimintaa johtaa puheenjohtaja. Puheenjohtaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan enemmistöäänestyksellä jäsenten kesken. Leivänsyöntikerhon kokoontumisista tiedotetaan leivänsyöntikerhon WhatsApp -ryhmässä, ja kerhon mahdollisista tapahtumista tiedotetaan Maanantaipöllössä sekä, sään niin salliessa, savumerkeillä Joensuun torilta.

5. Kerhon taloudenhoito

Kerho perii kultakin jäseneltään vuosittain 5 € jäsenmaksun. Jäsenmaksut kerätään kerhon päätarkoituksen rahoittamiseen, eli leivän hankkimiseen kerhon kokoontumisia varten. Kerhon kirjanpidosta sekä kassasta vastaa kerhon puheenjohtaja.