Judican kerhotoiminta

Judican kerhotoiminnan tavoitteena on saattaa saman kiinnostuksen kohteen jakavia Judisteja harrastustensa tai ajanvietteidensä pariin. Oli sydämesi asiana sitten pitsin nyplääminen, Beer Pongin pelaaminen tai ManU:n pelaajille karjuminen, voi toiminnalle perustaa oman kerhon.

Kerhotoiminta on tarkoitettu sekä sen järjestäjille että siihen osallistuville henkilöille matalan kynnyksen harrastustoiminnaksi, josta jokainen toimintaan osallistuva toivottavasti löytää uusia, samasta aiheesta kiinnostuneita Judistikavereita ja pääsee purkamaan omaa intohimoaan kerhon aiheeseen. Kerhoihin liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä kerhon yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilöiden yhteystiedot löydät kunkin kerhon kuvauksen yhteydestä.

Judican hallinto-ohjesäännön 9 §:n mukaan

Yhdistyksen hallitus määrittää Judica ry:n viralliset kerhot. Judica ry:n virallisella kerholla tulee olla yhdistyksen hallituksen kokouksessa vahvistettu toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelman tulee sisältää ainakin nämä tiedot:

  1. Mikä on kerhon varsinainen idea sekä tarkoitus
  2. Kerhon yhteyshenkilö, sekä mahdolliset kerhon vastuuhenkilöt
  3. Kerhon toiminnan tiedottamiseen käytettävät kanavat
  4. Miten kerhon taloudenhoito toteutetaan
  5. Mikä on kerhon toimikausi, joka on kuitenkin enintään yksi kalenterivuosi

Yhdistyksen hallitus vahvistaa kerhon toimintasuunnitelman kerhon toimikaudeksi. Yhdistyksen hallituksen tulee hyväksyä tai hylätä kerhon toimintasuunnitelma viimeistään kuukauden sisällä sen toimittamisesta yhdistyksen hallituksen sihteerille.

Mikäli kerhon uutta toimintasuunnitelmaa ei toimiteta yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukauden sisällä sen aikaisemman toimikauden loppumisesta, menettää kerho Judica ry:n virallisen kerhon tittelin.

Mikäli kerhon toiminnassa tulee sen toimikauden aikana merkittäviä muutoksia, tulee kerhon toimittaa uusi toimintasuunnitelma yhdistyksen hallituksen hyväksyttäväksi.

Lähetättehän kerhon toimintasuunnitelman Judican sihteerille osoitteeseen sihteeri@judica.fi.

Mikäli kerhotoiminnasta herää kysymyksiä, joko edellä mainittuun sähköpostiin tai viestillä taikka puhelimitse numeroon 044 0101795 (Matias Helin).

Esimerkki kerhon toimintasuunnitelmasta

Judican leivänsyöntikerho

Laadittu xx.xx.xxxx

1. Kerhon tarkoitus

Judican leivänsyöntikerhon tarkoituksena on kerätä kaikki leivän kuin leivän syömisestä nauttivat Judistit yhteen säännöllisin väliajoin syömään leipää sekä keskustelemaan omasta intohimostaan.

2. Kerhon yhteyshenkilö(t) / Puheenjohtaja / Hallitus

Kerhon yhteyshenkilönä toimii Leevi Leivänsyöjä. Kerhon puheenjohtaja valitaan kerhon ensimmäisen kokouksen yhteydessä.

3. Kuvaus kerhon toiminnasta

Leivänsyöntikerho kokoontuu kerran kahdessa viikossa yhteen noin kahdeksi tunniksi toteuttamaan edellä mainittua kerhon tarkoitusta. Kokoontumiset järjestetään vuorollaan kunkin kerhon jäsenen asunnossa.

4. Kerhotoiminnan järjestäytyminen

Leivänsyöntikerhon toimintaa johtaa puheenjohtaja. Puheenjohtaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan enemmistöäänestyksellä jäsenten kesken. Leivänsyöntikerhon kokoontumisista tiedotetaan leivänsyöntikerhon WhatsApp -ryhmässä, ja kerhon mahdollisista tapahtumista tiedotetaan Maanantaipöllössä sekä, sään niin salliessa, savumerkeillä Joensuun torilta.

5. Kerhon taloudenhoito

Kerho perii kultakin jäseneltään vuosittain 5 € jäsenmaksun. Jäsenmaksut kerätään kerhon päätarkoituksen rahoittamiseen, eli leivän hankkimiseen kerhon kokoontumisia varten. Kerhon kirjanpidosta sekä kassasta vastaa kerhon puheenjohtaja.