Tietosuojaseloste

JOENSUUN OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS JUDICA RY:N TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 27.1.2024

SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ

Judica ry (jäljempänä “toimittaja”) sitoutuu huolehtimaan sivustonsa judica.fi tietoturvasta ja käyttäjiensä yksityisyydestä. Tätä sopimusta sovelletaan toimittajan ja sivuston käyttäjän (jäljempänä “käyttäjä”) välillä.

Käyttäessäsi sivustoa hyväksyt tämän käyttöehtosopimuksen. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivustoamme.

2. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Henkilötiedoista tarkemmin ks. jäsenrekisteri.

3. TIETOJEN LUOVUTUS

Toimittaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille sivuston käyttötietoja, mutta nämä tiedot eivät sisällä tunnistetietoja.

4. TIETOTURVA

Sivuston ja käyttäjien välinen yhteys on salattu. Sivuston hallintaan on rajoitettu pääsy ja siitä on huolehdittu salasanoin sekä muilla organisatorisilla ja teknisillä keinoilla. Henkilötietoja käsittelevillä luonollisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojan periaatteita.

5. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Evästeet ovat avaamiesi verkkosivustojen luomia tiedostoja. Ne helpottavat verkossa liikkumistasi tallentamalla selaustietoja käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla sivustoltamme löytyy linkkejä sosiaaliseen mediaan, kuvagallerioihin sekä mm. kyselylomakkeisiin. Voit selaimesi asetuksista poistaa käytöstä kaikki evästeet. Huomioi kuitenkin, että tämä saattaa heikentää käyttökokemustasi.

Evästeitä on käytössä mm. seuraavilta alihankkijoilta.
Google
Instagram

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Huomioithan, että yhteistyökumppanimme saattavat siirtää tietoja kuitenkin näiden alueiden ulkopuolelle. Yhteistyökumppanimme noudattavat tällöin EU:ssa voimassa oleva tietosuojalainsäädäntöä.

JÄSENREKISTERI JA MAKSUREKISTERI

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry, Oikeustieteet/ Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 JOENSUU
Y-tunnus:2687273-9

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Elina Kuure puheenjohtaja
puheenjohtaja@judica.fi

3. REKISTERIT

Judica ry:n jäsenrekisteri ja maksurekisteri.

4. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Voimme kerätä henkilötietojasi, mikäli vierailet toimistollamme, käytät palvelujamme tai
muutoin olet yhteydessä meihin. Voimme yhdistää suoraan meille antamiasi tietoja
keräämiimme tietoihin sekä muista lähteistä keräämiimme tietoihin. Keräämme jäseniltämme tietoja jotka ovat välttämättömiä jäsenen ja meidän välisen jäsenyyssuhteen hoitamiseen. Näihin tietoihin kuuluvat muun muassa rekisteröidyn nimi- ja yhteystiedot, opiskelijanumero sekä näihin rinnastettavissa olevia tietoja.

Keräämme myös maksutietojasi, joihin voivat kuulua esimerkiksi tilinumerosi tai luottokorttisi numero. Käytämme näitä tietoja vahvistamaan jäsenmaksun maksamisen sekä mahdollistamaan kannatustuotteidemme myynnin. Korttimaksuasioissa käytämme iZettle -toimittajaa. iZettlen tietosuojaan voit tutusta täältä.

Keräämme tiedot rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi sähköpostin tai internetsivuilla olevan lomakkeen kautta, mutta erityistapauksissa saatamme kerätä tietoja myös Itä-Suomen Ylioppilaskunnalta, Itä-Suomen yliopistolta tai julkisista viranomaisrekistereistä (esimerkiksi patentti ja rekisterihallituksen yritystietojärjestelmästä (YTJ)) ja muuten julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Emme kerää tietojasi automaattisesti.

Joskus henkilötietojen kerääminen tapahtuu, esimerkiksi tapahtuman järjestämistä varten, Google Forms -palveluun luodun lomakkeen avulla. Googlen tietosuojaan voit tutustua täältä.

5. TIETOJEN LUOVUTUS

Toimittaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille sivuston käyttötietoja, mutta nämä tiedot eivät sisällä tunnistetietoja.

6. SÄILYTYSAIKA

Judica ry säilyttää Rekisteröidyn henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua, kuten esimerkiksi maksutietojen säilyttäminen 10 vuotta, ks. kirjanpitolain (1336/1997) 2:10 §.

7. MITEN JA MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA

Käytämme henkilötietojasi Judica ry:n toimintaan, kuten edunvalvontaan, yhteydenpitoon
jäsenille, tapahtumien järjestämiseen, palveluiden suorittamisen sekä näistä johtuvien
maksujen käsittelemisen. Voimme käyttää henkilötietojasi muillakin tavoin, joista
kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai silloin, kun pyydämme suostumustasi tietojen
käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin kussakin tilanteessa on
tarpeellista. Henkilötietosi vastaanottajina toimivat käsittelytoimen suorituksen kannalta
vain välttämättömät henkilöt, kuten välttämättömät hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt.
Henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka
perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen (jäsenyyssuhteen hoitaminen).

8. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Emme luovuta henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin Suomen Lakimiesliiton kanssa
yhteistä jäsenrekisteriä varten, tapahtumien järjestämiseksi ulkopuolisen tahon toimesta,
lain velvoitteiden täyttämiseksi tai toimivaltaisen viranomaisen niitä pyytäessä.
Emme siirrä tai luovuta tietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Huomioithan, että yhteistyökumppanimme saattavat siirtää tietoja kuitenkin EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Yhteistyökumppanimme noudattavat tällöin EU:ssa voimassa oleva tietosuojalainsäädäntöä.

9. ALAIKÄISEN TIETOSUOJA

Emme lähtökohtaisesti käsittele alaikäisten henkilötietoja. Alaikäisten henkilötietojen
käsittely toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaisesti erityistä
varovaisuutta noudattaen.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tarkastaa, mitä Rekisteröidyn tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietopyyntö tulee lähettää sähköpostitse tässä tietosuojaselosteessa mainittuun osoitteeseen. Tietopyynnön tulee sisältää Rekisteröidyn yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot ja tieto siitä, mihin tiedot toimitetaan. Tiedot voidaan toimittaa kirjeenä tai sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista mahdolliset virheelliset tiedot, pyytää tietojen poistamista rekisteristä, rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sekä pyytää niiden siirtämistä palvelusta toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi olla tietyissä tilanteissa sopimuksen syntymisen välttämätön edellytys. Mikäli Rekisteröity ei anna sopimuksen kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista, voidaan palveluiden tarjoaminen keskeyttää tai estää pääsy palveluun. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, ettei henkilötietojen käsittely täytä lain asettamia vaatimuksia.

11. JÄSENREKISTERIN JA MUIDEN HENKILÖTIETOJEN TARKASTAMINEN

Tarkistamme vuosittain jäsenrekisterin sekä muiden henkilötietojen ajantasaisuuden.

12. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty
27.1.2024.